Vi er iktHUB.

ES iktHUB ENK er et enkeltmannsforetak av Espen Sjursæter. iktHUB er en samarbeidsplatform der vi samler kompetanse på de ulike områdene vi tilbyr våre kunder. Det er enten enkeltpersoner eller selskap som bidrar innenfor hvert sitt fagfelt.

Hvem er vi?

Nå for tiden er det ingen andre enkeltpersoner enn Espen Sjursæter som er fast tilknyttet iktHUB. Denne oversikten viser derfor våre viktigste samarbeidspartnere.Espen Sjursæter

Daglig leder | Konsulent

TechData

Leverandør av maskinvare og skytjenester

Microsoft

Leverandør av programvare og skytjenester


WPMU DEV

Leverandør av tjenester basert på Wordpress

Design

Design av løsninger og prosesser innenfor web, app og MS 365 Office

Strategi

Bidra til utvikling av stratigi innenfor forretningslogikk og tekniske løsninger.

Digital

Levere IT utstyr og tjenester for å sikre en smidig hverdag for alle medarbeidere.

Markedsføring

Implementere systemer og rutiner for kundeopfølging og support.

Hvodan vi arbeider.

1 Først kartlegger vi behovene ved å gjennomføre et møte med kunden. I denne prosessen ser vi både på praktisk gjennomføring og de verktøyene som er nødvendig. Vi ser på hvordan dette kan løses innenfor eksisterende platform først, og deretter hva som må løses på andre måte.

2 Basert på kartleggingen lager vi et løsningsforslag som presenteres i et kundemøte. Dersom det er gjennomførbart vil dette også inkludere en prototype som kan testes mot behovet.

3 Når det er enighet om løsningen blir denne implementert og går inn i en testfase. Etter dette vil systemet gå i en driftsfase, og det blir etablert driftstjenester og support av disse.