Ny salgsprisopplevelse

In Dynamics 365 Business Central, Funksjonalitet by Espen

Bruk ny salgsprisopplevelse – Dynamics 365 Release Plan | Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/nb-no/dynamics365/business-central/sales-how-record-sales-price-discount-payment-agreements#best-price-calculation https://learn.microsoft.com/nb-no/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-business-central/extend-price-calculation Extending Price Calculations – Business Central | Microsoft Learn Hva skjer når jeg aktiverer denne?